Disclaimer

Ansvarsbegrensning

Nettsteder

www.platogroup.eu

www.clipperinterall.no

er administrert og betjent av det private aksjeselskapet Plato Group AS, der handler under navnet Clipper Interall. Clipper Interall er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 912 027 600.

Ved å bruke denne nettsiden og/eller se på informasjonen som er tilbudt på eller gjennom denne nettsiden, aksepterer bruker at denne ansvarsbegrensningen kommer til anvendelse. Denne ansvarsbegrensningen knytter seg til alt innhold på nettsiden til Clipper Interall, og kommer til anvendelse for enhver som besøker og/eller ser på informasjonen tilbudt på eller gjennom denne nettsiden.

Clipper Interall nedlegger den største påpasselighet i utviklingen, innholdet, tilgjengeligheten, fullstendigheten, riktigheten, påliteligheten og nøyaktigheten av informasjonen på sin nettside. På tross av dette kan det ikke garanteres at informasjonen på nettsiden er korrekt og/eller fullstendig og/eller tilgjengelig og/eller oppdatert.

Clipper Interall kan ikke påta seg noe ansvar og/eller forpliktelser for skade eller tap pådratt av en bruker og/eller tredjeperson som en følge av bruken av informasjonen, materialet, meningene, ideene, osv. på sin nettside, eller uriktigheten og/eller ufullstendigheten av denne informasjonen, eller uoppnåeligheten, midlertidig eller på annen måte, av rådgivende informasjon på nettsiden. Det samme gjelder for skade påført som følge av at informasjonen ikke er oppdatert eller er utdatert, og for skade påført av, eller knyttet til, distribusjonen av informasjon over internett. De nevnte begrensningene i ansvaret gjelder for enhver mulig skade, i enhver form, direkte eller indirekte, påført ved bruk av informasjon på nettsiden.

Alle rettigheter vedrørende informasjonen på nettsiden, inkludert immaterielle rettigheter, tilhører Clipper Interall. Det er ikke tillatt å publisere, reprodusere, endre, eller overlevere informasjonen på denne nettsiden, eller noen deler av denne, uten et forutgående skriftlig samtykke fra Clipper Interall.

Clipper Interall forbeholder seg retten til ensidig helt eller delvis endre eller slette deler av innholdet på sine nettsider og denne ansvarsbegrensningen, uten forutgående varsel. Endringer i ansvarsbegrensningen vil bli publisert på nettsiden til Clipper Interall. Clipper Interall anbefaler på denne bakgrunn at besøkende jevnlig gjennomgår nettsiden og denne ansvarsbegrensningen.

Denne ansvarsbegrensningen ble sist revidert den 3. februar 2022.

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Ta gjerne kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne.

Telefon

21 09 37 37 (Kan kontaktes fra 08:30 - 16:00 mandag til fredag)

E-post

sales@clipperinterall.no

LogoTool